Invitation 2017Değerli Meslektaşlarımız,


Türk Androloji Derneği, 2005 yılında, Türk Cumhuriyetleri arasında androloji alanındaki iletişimi sağlamak için Türkçe Konuşan Ülkeler Androloji İşbirliği yapılanmasını kurmuştur. Bu yapılanma, global bazda faaliyet gösteren ISSM ve ESSM/APSSM gibi derneklerin coğrafi olarak yeterince etkinlik gösteremediği Asya’nın batısı ve Karadeniz kıyısındaki ülkelerde, Avrasya Androloji Zirvesi olarak geniş bir faaliyet alanı bulmuştur. Bu amaçla geçen, oniki yıl içerisinde, Moğolistan’dan, Madrid’e kadar geniş bir coğrafyada toplam oniki zirve toplantısı yapılmıştır. Ayrıca son yıllarda format olarak, ESSM ile entegre ve ESSM’ye afiliye derneklerle ortaklaşa bilimsel programlar düzenlenmiş ve bu toplantı formatı da beklenenden daha fazla kabul görmüştür. Bu yılda, 19. ESSM kongresi içerisinde İtalya Androloji Derneği işbirliği ile 13. Avrasya Androloji Zirvesi yapılacaktır.

Dünyanın doğal güzellikleri açısından önemli bir cazibe merkezi olan Fransız Riviera’sının Monaco ve Cannes arasındaki üçüncü saç ayağı Nice’ te buluşmak dileğiyle…

Prof. Dr. İrfan Orhan
Türk Androloji Derneği
Başkanı

Prof. Dr. Alessandro Palmieri
İtalyan Androloji Derneği
Başkanı
Antoine Faix 
Disiplinlerarası Seksüel Tıp Derneği
Genel Sekreteri


Prof. Dr. Ateş Kadıoğlu
Avrasya Androloji Zirvesi
Genel Sekreteri